TSM-sertifisert Toyota-verksted

TSM er Toyota Service Management

Når bilen din får service hos et TSM-sertifisert Toyota-verksted, får du gleden av verdens mest effektive produksjonssystem (TPS). Hos Toyota er vi verdensberømte for Toyota Production System (TPS) også kalt Lean. TPS går kort fortalt ut på å produsere det som kunden ønsker på den raskeste og mest effektive måten med kunden i fokus. TPS omfatter hele virksomheten og dens samarbeidspartnere. Det unike ved TPS er at medarbeiderne har en helt sentral rolle. TPS tar utgangspunkt i den enkelte medarbeiders kunnskap om de enkelte arbeidsoppgaver. Medarbeiderne er med på å bestemme hvordan arbeidsoppgavene evt. kan endres og utføres bedre. Det er medarbeidernes motivasjon og engasjement for å gjøre tingene enda bedre, som er drivkraften i TPS.

TSM – Reparasjoner av høy kvalitet

Ved å overføre TPS-prinsippene til verkstedet utviklet vi TSM – Toyota Service Management. Vi benytter de samme prinsippene med henblikk på å optimere verkstedtjenestene, aktiviteter, sikre reparasjoner av høy kvalitet og oppnå samme leveringskvalitet til våre kunder. TSM ble første gang implementert i Norge i 1998, og har siden blitt kontinuerlig videreutviklet for hele tiden å være optimal i forholdet til kundenes, de ansatte og bedriftens beste. F.eks lagerstyring, Just-In-Time-levering av reservedeler og standardisering av interne og kundeorienterte arbeidsprosesser – alltid med den enkelte kundes opplevelse som grunnlag for forbedringer. Det er med dette som bakgrunn, at vi alltid ønsker å tilby deg muligheten til å si din mening etter et verkstedsbesøk via en online kundeundersøkelse.

TSM-sertifisert Toyota-mekaniker

I de påfølgende år har nivået blitt sikret ved en re-sertifisering hvert annet år. En TSM-sertifisering foretas av Toyota Norge AS og betyr, at alle Toyota-mekanikernes interne og kundeorienterte prosesser gjennomgås, så du er sikker på at du og bilen din alltid behandles på en korrekt og mest mulig effektiv måte. Dette sikrer, at du som kunde får utført arbeidet riktig første gang og til avtalt tid, når bilen din blir behandlet hos et TSM-sertifisert Toyota-verksted. Et TSM-sertifisert verksted er din sikkerhet for at du får kvalitet for pengene når bilen din er inne til service eller reparasjon, slik at din Toyota forblir en Toyota.