TOYOTA HYBRID

Over 20 års erfaring og 13 millioner solgte hybridbiler

BESTANDIG HYBRIDTEKNOLOGI

Over 20 års erfaring og 13 millioner solgte hybridbiler

Da vår første hybrid var på veien i 1997, var det mange som trodde det tilhørte fremtiden, og at Prius var forut for sin tid. I dag, to tiår senere, har vi 13 millioner hybrider rullene på veien rundt om i verden, og over 90 000 i Norge. Våre hybrider bidrar til stadig lavere CO2 og NOx utslipp. Toyotas satsing på hybridteknologi har vært en suksess helt siden introduksjonen, og salget akselerer over hele verden. Den har sprengt grenser helt siden starten, og gjort oss ledene innen innovasjon og elektrifisering.

I våre fullhybrider jobber bensin- og den elektriske motoren sømløst sammen og veksler automatisk etter hvordan du kjører. Typisk drivstoffbesparelse er ca 30%. I tid er dette rundt 50% elektrisk kjøring, noe vi har målt på over 400.000 testturer i hele Europa. Toyotas ledende hybridteknologi gjør oss til et sikkert og trygt valg i en tid der det er mer utfordrende å gjøre bilvalg enn før.

Alle hybridmodeller fra Toyota har det ikoniske hybridsymbolet.

TOYOTAS HYBRIDER KJØRER ELEKTRISK OVER HALVPARTEN AV TIDEN.

Hybrid handler om å skru av bensinmotoren så ofte som mulig og benytte den elektriske motoren så mye som mulig. Dette styrer bilen helt automatisk, og det skjer på alle turer - hele tiden. Gjennomsnittlig drivstoffbesparelse er 30%. Målt i tid kjører våre Hybrider elektrisk minst halvparten av tiden, noe vi har målt på over 400 000 testturer rundt i Europa.

HYBRIDTYPER

Det finnes flere typer hybrider, og vi deler de gjerne inn i 3 hovedkategorier; Mildhybrid - Fullhybrid - Plug-in Hybrid. Toyota produserer to av disse typene, Plug-in Hybrid og fullhybrid. Toyotas fullhybrider har blitt utviklet over 20 år, har kraftige el-motorer som sømløst jobber sammen med bensinmotoren og veksler automatisk etter hvordan du kjører.

Mildhybrid

I en mildhybrid/48V fungerer el-motoren i praksis kun som støtte til bensinmotoren. El-motoren er ikke kraftig nok til å drive bilen alene over lengre distanser, og batteriet har lavere spenning og kapasitet. De kan likevel gjenvinne en del bremse-energi og stoppe bensinmotoren i lavere fart/stillstand, men i praksis kjører de lite av tiden rent elektrisk. Gjennomsnittlig drivstoffbesparelse er mellom 5 og 20% avhengig av el-motor og batteri.

Fullhybrid

En fullhybrid/200V kan kjøre elektrisk opp til motorveihastigheter og har sterke batteripakker på rundt 200V. I våre fullhybrider jobber bensin- og el-motoren sømløst sammen og veksler automatisk etter hvordan du kjører. Den elektriske motoren jobber alene når bilen trenger mindre energi, som ved stopp, bremsing, i nedoverbakker og ved lavere hastigheter, mens bensinmotoren kobles inn i tillegg i motbakker, ved høye hastigheter og akselerasjon. Smartlading av batteriet skjer under bremsing og fra bensinmotoren via en generator. Gjennomsnittlig drivstoffbesvarelse er ca 30%. I tid er dette rundt 50% elektrisk kjøring.

Plug-in Hybrid

På en Plug-in Hybrid kopler man til en ladekilde ved hjelp av en ekstern ladekabel. Når den er ladet kjører den helt elektrisk. Når den er tom for den ladede strømmen, går den over til å være en vanlig fullhybrid. Har man gode lademuligheter hjemme og på arbeidsplassen og kjøreturene stor sett er innenfor elektrisk rekkevidde, kan drivstoffbesparelsen komme opp i så mye som 90% på en Plug-in hybrid.

FORDELER MED HYBRID

Vi har behov for en mer bærekraftig måte å ta oss frem på.

Miljøutfordringene er mange og dessverre finnes det fortsatt ikke like mange gode løsninger. Det er likevel ting som kan gjøres for å bedre dagens situasjon og ta oss videre i prosessen med å produsere en bærekraftig og fremtidsrettet bilpark som er tilgjengelig for de fleste.

I dag finner vi El-bilen og Brenselcelle/Hydrogenbil i den ene enden av skalaen og i den andre enden finner vi forbrenningsmotoren. Midt mellom disse to finner vi Toyotas Hybrider som henter det beste fra begge verdener.

Hybridbiler er en del av Toyotas løpende forpliktelse til å gjøre biler som ikke bare er mer miljøvennligere, men som også kommer kjøperen til gode gjennom lavere avgifter, vedlikehold- og drivstoffkostnader.

HYBRID ELLER PLUG-IN?

Med en Toyota Plug-in Hybrid kombinerer vi teknologien til fullhybriden med muligheten til å lade batteriet med ledning.

Fordelen med en Plug-in Hybrid er at du kan kjøre enda lengre distanser på 100% strøm. Dette er mulig fordi Plug-in Hybriden kan lades med ledning, og den har en større batterikapasitet som kan lagre større mengder energi.
Men spørsmålet er, hvorfor skal jeg velge det ene fremfor det andre?

HVORDAN VIRKER EN HYBRIDMOTOR?

Hybridteknologi handler om å stoppe bensinmotoren så ofte som mulig, av tiden bilen brukes. Hybridmotoren har ulike oppgaver avhengig av om hybridbilen står stille, kjører i oppoverbakker, i nedoverbakker eller ved akselerasjon. Men hvordan fungerer egentlig en hybridmotor?

Toyota Hybrid THS II

Hybridsystemer kan deles inn i tre typer: Mildhybrid, Seriehybrid og Parallelhybrid. Toyotas hybridsystem heter THS II-hybrid og skiller seg fra de andre hybridsystemene ved at den er en kombinasjon av serie og parallelhybrid.

SPØR EN TOYOTA HYBRID

La Hybriden gi deg svarene på spørsmålene du måtte ha om Hybrid. Vår Toyota Hybrid gir deg svar på alt fra "hva er en Hybrid", "Må den lades?" "Hvordan er annenhåndsverdien?", til "kan jeg stole på hybridteknologien?"