Robotene og hemmeligheten bak Toyotas suksess

Den store hallen fylles av et underlig maskinelt lydbilde og rad på rad av gigantiske metallarmer beveger seg rundt et bilskjelett i spastiske rykk. Med nesten overnaturlig presisjon skjøtter de hver sin oppgave mens gnistene fyker. Et nytt chassis legges på produksjonslinjen og bilene forrykkes et hakk innover, så de tilsynelatende forsvinner lengre og lengre inn i hjertet av den store fabrikken. Helheten er uoversiktlig, men vitner likevel om et utrolig presisjonsnivå. Et strengt koreografert mesterstykke skapt av stor forstand. Det kunne vært en scene fra en science fiction film, i stedet er dette virkeligheten på Toyotas fabrikker.

Alle fabrikkers mor

Fabrikken Motomachi i Toyota City i Aichi, Japan, er en av Toyotas fabrikker med lengst tradisjoner. Den blir ofte kalt The Mother Plant innad i Toyota. Grunnen er at store deler av utstyret og metodene du i dag finner på Toyotas anlegg verden over kan spores tilbake hit i en eller annen form.

– Fabrikkene er veldig like. Maskinene er bygd opp over samme logikk og mange av de samme medarbeiderne setter opp de ulike fabrikkene. Du kan kjenne deg igjen fra en fabrikk til en annen, forteller informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge som har besøkt flere av Toyotas anlegg rundt om i verden.

Robotbyggerne

Hvert 135 sekund blir en bil ferdiggjort på Motomachi. Det blir omtrent 400 om dagen, eller 70 000 i året. Hver bil består av 30 000 deler og på Motomachi jobber 760 roboter med å sette delene sammen.  96% av jobben gjøres av robotene, som har en levetid på 10-12 år. Liknende scenarier finner du over hele verden, ifølge Olsen, kun bilmodellene skiller.

– Brorparten av kjøretøy fra Toyota som selges i Norge produseres i Europa. Toyota C-HR produseres i Tyrkia, Auris og Avensis i England, Yaris i Frankrike og Aygo i Tsjekkia. Unntak er Hilux fra Sør-Afrika og for eksempel Prius som produseres i Japan, forklarer Olsen.

Men hva er egentlig grunnen til at Toyota har ord på seg for å være blant de aller beste bilene i verden? Er det dette som er hemmeligheten til Toyota? Er det roboter og teknologi som gjør at Toyota produserer noen av verdens aller beste biler? Ifølge informasjonssjef Espen Olsen er svaret nei.

– Det unike med Toyota er hvordan man bygger inn kvalitet i alle ledd av produksjonen gjennom et unikt samspill mellom mennesker og maskiner, forklarer han.

Suksessformelen

Toyotas visjonære ledelse har alltid hatt sin egen vri på produksjon. Men til forskjell fra tradisjonell industritankegang, har Toyota vært uvanlig åpen på ingrediensene i suksessformelen. Metoden er i dag verdenskjent som Toyota Production System (TPS), også kalt Lean-produksjon. TPS er et sett overordnede prinsipper for å effektivisere produksjon av kjøretøy. Systemet er basert på konseptene Jidoka og Just-in-time. Jidoka, som kan oversettes til automatisering med menneskelig intelligens, handler om å hindre produksjon av defekte deler ved å stoppe produksjonslinja i øyeblikket et problem oppstår. Just-in-time betyr å kun produsere akkurat det markedet til en hver tid etterspør. Essensen i Toyota Production System er å få mest ut av midlene man har til rådighet. Fra tid, til transport, til råvarer – prinsippet er en konstant søken etter å forbedre alle prosesser slik at minst mulig ressurser går til spille.

Dette er ordboka til Toyota-bibelen.

Samspillet

Heller enn de beste robotene, den dyreste teknologien eller de største fasilitetene, er det altså gode tanker som er Toyotas hemmelighet. Jidoka og Just-in-time kan høres enkelt ut, men er fascinerende prosesser å se på nært hold, ifølge Olsen.

– Det er samspillet mellom menneske og maskin som er virkelig imponerende. I utgangspunktet går båndene jevnt mens en rekke operasjoner foregår samtidig. Hver operasjon har en idealtid. Lamper indikerer tid brukt med enten grønt, gult eller rødt, avhengig av hvor mye tid som er gått. Hvis tiden blir knapp kan en medarbeider varsle sin overordnede og få ekstra hjelp slik at tiden holdes. Ingen feil skal påvirke neste ledd i produksjonslinjen. Dette er effektivitet og kvalitetssikring satt i system. De som jobber i produksjonen har en utrolig yrkesstolthet. De er stadig på søken etter forbedringer, noe som kalles Kaizen på Toyota-språket. På denne måten finner medarbeiderne stadig raskere og bedre måter å sette sammen bilene på, forteller han.

Les mer om Jidoka og de 12 andre pilarene i Toyota Production System her.

Menneske vs. Robot

I et hjørne av Motomachi-fabrikken har arbeidere i den senere tid tatt jobben fra robotene. Der smir de ut veivaksler av glødende metallklumper – for hånd. Dette er en del av fremtidsvisjonen til Toyota-veteranen Mitsuru Kawai. Det handler om å holde på fagkunnskap. Kawai begynte å jobbe i Toyota-konsernet i 1966 og har gått gradene fra fabrikkgulv til toppledelse. Ifølge veteranen handler veien videre for Toyota om mennesker, ikke roboter. Han understreker hvor viktig det er å holde manuelle ferdigheter og kunnskap om grunnleggende håndverk i hevd, spesielt for et så stort selskap som Toyota.

– Vi må tilbake til røttene. Mennesker har alltid vært det viktigste i the Toyota way, forteller Kawai.

– For å være herre over maskinen, må du kunne det du skal lære den, sier han.

Kilder:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-04-06/humans-replacing-robots-herald-toyota-s-vision-of-future

http://www.toyota-global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/

http://edition.cnn.com/2014/03/05/travel/toyota-kaikan-tour/